Одборничка група СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – СПО

Шеф Одборничке групе: Милан Урошевић;

Заменик шефа: Сенка Стевановић

Милан Урошевић
Шеф Одборничке групе
економиста
milan.urosevic@kg.org.rs

Сенка Стевановић
Заменик шефа Одборничке групе
економиста
senka.stevanovic@kg.org.rs

Милица Пецељ
магистар фармације
milica.pecelj@kg.org.rs