Одборничка група 300 КРАГУЈЕВЧАНА

Шеф Одборничке групе: Недељко Мишић

Заменик шефа: Јовица Радовановић

Недељко Мишић
Шеф Одборничке групе
дипломирани економиста

nedeljko.misic@kg.org.rs

Петар Росић, Заменик шефа Одборничке групе,
дипломирани правник
petar.rosic@kg.org.rs

Милан Стевановић
дипломирани математичар за рачунарство и информатику
milan.stevanovic@kg.org.rs

Љиљана Диздаревић
виша медицинска сестра
ljiljana.dizdarevic@kg.org.rs