Одборничка група СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Шеф Одборничке групе: Едис Дургутовић; Заменик шефа: Нина Виторовић

Едис Дургутовић
Шеф Одборничке групе
инжењер информатике

edis.durgutovic@kg.org.rs

Нина Виторовић
Заменик шефа Одборничке групе
професор разредне наставе
nina.vitorovic@kg.org.rs

Душко Чаировић
фризер
dusko.cairovic@kg.org.rs

Славољуб Брадоњић
економиста
slavoljub.bradonjic@kg.org.rs

Марија Стевановић
професор разредне наставе
marija.stevanovic@kg.org.rs