Одборничка група ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – ПУПС

Шеф Одборничке групе: Ратко Томашевић

Заменик шефа: Петко Јовчић

Ратко Томашевић
Шеф Одборничке групе
професор
ratko.tomasevic@kg.org.rs

Петко Јовчић
Заменик шефа Одборничке групе
пензионер
petko.jovcic@kg.org.rs

Даница Љујић
пензионер
danica.ljujic@kg.org.rs