САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ

др Ненад Милић
доктор опште праксе
nenad.milic@kg.org.rs

Проф. др Оливера Николић
професор универзитета
olivera.nikolic@kg.org.rs

Др Мирослав Стојановић Џига
доктор медицине – специјалиста неуролог
miroslav.stojanovic@kg.org.rs

Љиља Момчиловић
туристички техничар
ljilja.momcilovic@kg.org.rs

Малиша Рајић,
трговачки менџер,
malisa.rajic@kg.org.rs