Centralizovane nabavke

Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

 

Portal javnih nabavki:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/7843

  • Zaključak Gradskog veća - centralizovane javne nabavke za 2023. godinu
  • Plan centralizovanih javnih nabavki za 2023.godinu
  • Prva izmena Plana centralizovanih javnih nabavki za 2023 godinu