Organi grada

Kontakti funkcionera grada Kragujevca

Adresa : Trg Slobode 3

Telefon (centrala) : 034 335 324

Radno vreme radnim danima od 7:30 do 15:30 

 

Nikola DAŠIĆ
Gradonačelnik
e-mail: gradonacelnik@kg.org.rs


Dejan RUŽIĆ
Zamenik gradonačelnika
e-mail: dejan.ruzic@kg.org.rs

 

Dušan ALEKSIĆ
Član Gradskog veća za obrazovanje
e-mail: daleksic@kg.org.rs


Radomir ERIĆ
Član Gradskog veća za privredu
e-mail: radomireric@hotmail.com

Sanja TUCAKOVIĆ
Član Gradskog veća za lokalnu samoupravu
e-mail: sanjatucakovic@kg.org.rs

Jelena PAVIĆ
Član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
e-mail: jelena.pavic@uni.kg.ac.rs

Nenad STANIŠIĆ
Član Gradskog veća za finansije
e-mail: nenadstanisic@kg.org.rs

Maja ANGELOVSKA
Član Gradskog veća za komunalne delatnosti
e-mail: maja.angelovska@kg.org.rs

Stefan NIKEZIĆ
Član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine
e-mail: snikezic@kg.org.rs

Aleksandar MILOŠEVIĆ
Član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima
e-mail: aleksandar.milosevic17@gmail.com

Snežana KATIĆ
Član Gradskog veća za ravnomerni i održiv razvoj sela
e-mail: snezanaz.katic@kg.org.rs


Ana JELIĆ
Član Gradskog veća za kulturu
e-mail: ana.petrovic@kg.org.rs

 

Predrag STEVOVIĆ
Član Gradskog veća za sport
e-mail: predragstevovic@kg.org.rs

Ivica MOMČILOVIĆ
Predsednik Skupštine grada
e-mail: imomcilovic@kg.org.rs

Prof. dr Anđelka STOJKOVIĆ
Zamenik predsednika Skupštine grada
e-mail: andjelka.sandjelkovic@kg.org.rs

Nataša PETROVIĆ
Sekretar Skupštine grada
e-mail: npetrovic@kg.org.rs

 

Stefan Jovanović
Pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom
e-mail: sjovanovic@kg.org.rs


Gordana Damnjanović
pomoćnik gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava
e-mail: gordanadamnjanovic@kg.org.rs

 

Marko Janković
pomoćnik gradonačelnika za razvoj i unapređenje lokalne samouprave
e-mail:

 

Stefan Bulatović
pomoćnik gradonačelnika za turizam
e-mail: stefan.bulatovic@kg.org.rs

 

 

Gradske uprave, načelnici i kontakti

GU za poslove organa grada
V.D. načelnika, Suzana Pavlović
Kontakt tel. 034/306 143
Kanc. 113, prvi sprat zgrade Gradske uprave
spavlovic@gmail.com

GU za razvoj i investicije
V.D. načelnika, Snežana Petrović
Kanc. br. 5, Ul. Nikole Pašića 6/2
snezana.petrovic@kg.org.rs
investicije@kg.org.rs

GU za komunalne poslove
V.D. načelnika, Zorica Đorić
Kontakt tel. 034/306 111
Kanc. 111, prvi sprat zgrade Gradske uprave
zdjoric@kg.org.rs

Gradska uprava za društvene delatnosti
V.D. načelnika, Tamara Jovanović
Ul. Cara Lazara
Kontakt tel. 034/302 288
tjovanović@kg.org.rs

GU za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje
V.D. načelnika, Ljiljana Pršić
Kontakt tel. 034/306 172
Kanc. 322, treći sprat zgrade Gradske uprave
ljprsic@kg.org.rs

Gradska poreska uprava
V.D. načelnika, Danijela Čomagić - Popović
Kontakt tel. 034/356 394 lok. 114
Kanc. 012, Ul. Branka Radičevića 9
dcomagic@kg.org.rs

Gradska uprava za finansije i javne nabavke
V.D. načelnika, Milijana Ratković
Kontakt tel. 034/306 202
Kanc. 419, četvrti sprat zgrade Gradske uprave
mratkovic@kg.org.rs

Gradske uprave za ljudske resurse i zajedničke poslove
V.D. načelnika, Marija Šapić
Kancelarija broj 314, treći sprat zgrade Gradske uprave
E-mail: msapic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306171

GU za propise
V.D. načelnika, Vesna Stanišić
Kontakt tel. 034/306 152
Kancelarija 301, treći sprat zgrade Gradske uprave
vstanisic@kg.org.rs

Gradska uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju
V.D. načelnika, Boban Petrović
Kancelarija br. 609, četvrti sprat zgrade Gradske uprave
E-mail: boban.petrovic@kg.org.rs
Kontakt telefon: 034 306-271