Javna preduzeća

JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA

- Kol centar telefoni: 

6171-401

6171-402

 

P Šumadija Kragujevac

Marko Vujnović

335-482
jkpsumadija.rs
info@jkpsumadija.rs 

JKP Vodovod i kanalizacija

Nebojša Jakovljević

332-240
jkpvik-kg.com
jkpvik@gmail.com 

JP Putevi Kragujevac

Goran Aksović

334-864
putevikragujevac.rs
putevikragujevac@gmail.com 

JSP Kragujevac

Nikola Ribarić

6170618
jspkragujevac.rs
info@jspkragujevac.rs
nikola.ribaric@jspkragujevac.rs

JP Urbanizam

Vesna Jovanović Milošević

306-603
urbanizam.rs
info@urbanizam.rs 

JP RTK

Jelena Vuković

209-826
rtk.co.rs
desktv@rtk.co.rs 

SPD Radnički

Stavro Rašković

331-958
spdradnickikragujevac.com
office@spdradnickikragujevac.com 

Gradska turistička agencija

Bojan Pavlović

332-172
gtokg.org.rs
info@gtokg.org.rs 

Šumadija sajam

Aleksandar Štajn

503-500
sumadijasajam.rs
info@sumadijasajam.rs 

Centar za socijalni rad “Solidarnost“

Predrag Ivković

332-627
solidarnost.org.rs
kragujevac.csr@minrzs.gov.rs 

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica

Slavica Novaković

355-485
kneginjaljubica.org.rs
centarkg@kneginjaljubica.org.rs 

PU “Nada Naumović“

Milka Simić

300-845
nadanaumovic.rs
info.centar@nadanaumovic.rs 

PU “Đurđevdan“

Sanja Jakovljević

300-845
pudjurdjevdan.edu.rs
office@pudjurdjevdan.edu.rs 

PD eKG InfoData doo

Gordana Simović

6102104
www.eid.rs 
office@eid.rs 

 

USTANOVE KULTURE

Centar za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević“

Marko Lazović

501 – 330
abrasevickg.rs
info@abrasevickg.rs

 Spomen park “Kragujevački oktobar“

Marijana Stanković

335-607; 336-110
spomenpark.rs
info@spomenpark.rs 

Istorijski arhiv Šumadije

Sanja Živković

336-251; 336-252
istorijskiarhivsumadije.com
archivekg@gmail.com 

Knjaževsko-srpski teatar

Mladen Knežević

617 05 00
joakimvujic.com
pozoristetjv@mts.rs 

Narodni muzej

Miloš Jurišić

333-302; 333-312; 331-782
muzej.org.rs
muzejkg@gmail.com 

Zavod za zaštitu spomenika kulture

Nenad Karamijalković

335-595; 335-547
kulturnonasledje.com
zavod@kulturnonasledje.com 

Dom omladine

Nebojša Jakovljević

302-427
domomladine.com
domomladine@hotmail.com 

Narodna biblioteka “Vuk Karadžić“

Anđela Ognjanović

300-160
nbkg.rs
nbkragujevac@gmail.com 

Pozorište za decu i mlade

Jelena Stojanović Patrnogić

333-518; 300065
pozoristezadecu.com
pozoristezadecu@gmail.com 

Muzički centar

Jelena Stanić Stefanović

334-264
muzickicentar.rs
muzickicentarkg@gmail.com 

Ustanova kulture Koraci

Mirjana Milenković

300 – 160
ustanovakoracikg.rs
ustanovakoraci@gmail.com 

Centar za obrazovanje “Kragujevac”

Nenad Milivojević

201-303
centarzaobrazovanjekg.edu.rs
office@centarzaobrazovanjekg.edu.rs