Predsednik, zamenik predsednika, sekretar Skupštine i zamenik sekretara

Predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović

Ivica Momčilović je rođen 7. oktobra 1981. godine u Kragujevcu.

Završio je Prvu tehničku školu u Kragujevcu, a zatim Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta Kragujevcu. Po zanimanju je strukovni master inženjer mašinstva.

U periodu od  2006 – 2011. godine zaposlen u fabrici “Zastava oružje“ Kragujevac.

Od  2011. godine zaposlen u JP “Srbija gas“ Novi Sad kao Saradnik na poslovima kontrole i ažuriranja stanja objekata u vlasništvu preduzeća, a zatim kao Viši stručni saradnik za prodaju kapaciteta.

Odbornik u Skupštini grada Kragujevca u periodu od 2008. – 2012. godine.

Od avgusta 2011. do marta 2012. godine – član Nadzornog odbora preduzeća „Metal sistemi“ Kragujevac.

Od jula 2014. do januara 2016. godine član Nadzornog odbora u Kliničkom centru Kragujevac.

Od januara 2015. do juna 2016. godine – član Skupštine Gradske agencije za saobraćaj Kragujevac.

Od juna 2016. do oktobra 2023. godine bio je na funkciji Zamenika gradonačelnika grada Kragujevca.

Od novembra 2017. do maja 2019. godine – predsednik Socijalno – ekonomskog saveta grada Kragujevca.

Od 30. oktobra 2023 do februara 2024.godine bio je na funkciji člana Privremenog organa grada Kragujevca.

Član je Socijalističke partije Srbije od 2000. godine.

Od 2016. godine predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kragujevcu.

Član je Glavnog i Izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije.

Oženjen je, otac dva deteta.

KONTAKT:
Kancelarija 208 - II sprat zgrade Gradske uprave
Kontakt telefon: 034/306-138
Email: imomcilovic@kg.org.rs

 

Zamenik predsednika Skupštine grada Prof. dr Anđelka Stojković

Anđelka Stojković je redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i član je Katedre za pedijatriju.

Načelnik je Odeljenja za pulmologijju, alergologiju, imunologiju u Klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Tokom pandemije kovid-19 bila je direktorka Klinike za pedijatriju.

Član je više domaćih i međunarodnih stručnih udruženja iz oblasti pedijatrije, pulmologije i alergologije. Dobitnik je diplome Srpskog lekarskog društva i član predsedništva Pedijatrijske sekcije Srbije i Udruženja za preventivnu pedijataru Srbije.

Aktuelno njeni istraživački interesi su iz domena pedijatrijske astme, alergijskih bolesti dece, respiratornih infekcija, primene probiotika, hipovitaminoze D, inhalacione terapije, cistične fibroze i terapije azot-monoksidom u novorođenčadi. U poslednjoj knjizi obrađivala je fenotipove astme kod dece.

Politički je aktivna od 2008.godine kao član Srpske napredne stranke (SNS), bila je i predsednik Odbora za obrazovanje i nauku Gradskog odbora SNS Kragujevac odbornik je u Skupštini grada Kragujevac od 2012.godine, predsedavala je Odborom za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport, kao Odborom za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja. Od 2023. godine obavlja funkciju Zamenice predsednika Skupštine grada Kragujevac. Razvedena i majka jednog deteta.

KONTAKT:
Kancelarija 104 - I sprat zgrade Gradske uprave
Telefon: 034/306-103
Fax: 034/333-146
E-mail: andjelka.sandjelkovic@kg.org.rs

 

Sekretar Skupštine grada Nataša Petrović

Nataša Petrović rođena u Kragujevcu 11.07.1969. godine.

Osnovnu i srednju školu - Prvu kragujevačku gimnaziju, završila u Kragujevcu, kao i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Pripravnički staž obavila u Osnovnom sudu u Kragujevcu.

U periodu od 1999 - 2003. godine zaposlena u TP Srbija DP Kragujevac, kao samostalni referent za pravne i poslove zastupanja.

U periodu od 2003 - 2015. godine, zaposlena u Brokersko dilerskom društvu “Šumadija broker” ad Kragujevac, na poziciji stručnog saradnika za pravne i poslove korporativne agenture, a potom na poziciji izvršnog direktora Društva.

Član Nadzornog odbora Takovo osiguranje a.d. Kragujevac od 2008 - 2015. godine.

U avgustu 2015. godine zasnovala radni odnos u Gradskoj upravi za poslove Gradonačelnika i Gradskog veća, raspoređena na radno mesto izvršioca za normativno pravne poslove.

Od juna 2016. do kraja decembra 2019. godine vršila funkciju zamenika sekretara Skupštine grada Kragujevca. 1.januara 2020. godine postavljena za zamenika načelnika Gradske uprave za poslove organa Grada. 2. jula 2021. postavljena za VD načelnika Gradske uprave za poslove organa Grada.

KONTAKT:
Kancelarija 208 - II sprat zgrade Gradske uprave
kontakt telefon 034/306-138
email: npetrovic@kg.org.rs

 

Zamenik Sekretara Skupštine grada Marko Lukić

Marko Lukić, rođen je u Jagodini, 8. oktobra 1986. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, diplomirao je 2010. godine.

U Ministarstvu pravde i državne uprave, 2013. godine, položio je Pravosudni ispit.

U periodu od 2010. godine do 2012. godine bio je sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Kragujevcu, nakon čega postaje sudijski saradnik.

U Domu zdravlja u Rekovcu, radio je kao diplomirani pravnik.

U periodu od 2013. godine do 2017. godine, bio je rukovodilac službe za opšte, pravne i kadrovske poslove na Fakultetu inženjerskih nauka.

Funkciju sekretara Fakulteta inženjerskih nauka obavljao je u periodu od 2017. godine do 2018. godine.

Od 2016. godine član je Nadzornog odbora u Domu zdravlja Rekovca.

Obavljao je dužnost generalnog sekretara na Univerzitetu u Kragujevcu od 2018. godine.

Arbitar i miritelj je u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova od 2021. godine.

Učesnik je na brojnim međunarodnim naučnim i obrazovnim projektima iz poziva Erazmus i Horizont.

Poseduje Sertifikat o učešću na konferenciji javnog sektora – državne uprave i javnih službi: ''Reforma javnog sektora'' u organizaciji MNG centra, kao i Sertifikat o učešću na treningu za primenu GDPR u organizaciji MNG centra.

 

KONTAKT:
kancelarija 203a - II sprat zgrade Gradske uprave
kontakt telefon 034/306-126
email: marko.lukic@kragujevac.ls.gov.rs