Pravna pomoć

Odeljenje pravne pomoći i gradskih kancelarija

Ako imate bilo kakve nedoumice ili vam je potrebna pomoć obratite nam se na telefone službe za pravnu pomoć ili lično na adresu Trg Slobode 1 – Odeljenje pravne pomoći i gradskih kancelarija.
Odeljenje službe pravne pomoći se nalazi u zgradi Doma samoupravljača na I spratu i gradskim kancelarijama na teritoriji grada:

  • Odeljenje pravne pomoći i gradskih kancelarija – Trg slobode 1, tel: 034 366-238
  • Gradska kancelarija STANOVO – tel: 034 323-102 ( utorkom od 7.30 do 15.30)
  • Gradska kancelarija STARA RADNIČKA KOLONIJA – tel: 034 356-212

Građani koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Kragujevca u kancelarijama pravne pomoći za potrebe ostvarivanja svojih prava, obaveza i pravnih interesa mogu dobiti pravnu pomoć u vidu usmenih saveta, sačinjavanja pisanih podnesaka, ugovora, testamenta, ovlašćenja i dr.