Obaveštenja o radu mrtvozornika grada Kragujevca

PODACI O RADU MRTVOZORNIKA GRADA KRAGUJEVCA

Mrtvozornici grada Kragujevca određeni su rešenjem Skupštine grada Kragujevca broj 50-47/23-I od 29.septembra 2023.godine na period od tri godine.

Za mrtvozornike grada Kragujevca određeni su:

 • dr sci. med. Vladimir Gajić, prim. - mrtvozornik za teritoriju grada Kragujevca,
 • dr med. spec. Dragan Milojević - mrtvozornik za teritoriju grada Kragujevca,
 • dr med. Dragan Đorđević - mrtvozornik za teritoriju grada Kragujevca,
 • dr med. spec. Ana Santrač - mrtvozornik za teritoriju grada Kragujevca,
 • dr med. Goran Ignjatović - mrtvozornik za teritoriju grada Kragujevca,
 • dr med. Katarina Arsenijević - mrtvozornik za teritoriju grada Kragujevca,
 • dr med. Jagoda Aćimović - mrtvozornik za teritoriju grada Kragujevca,
 • dr med. spec. Milena Krstić - mrtvozornik za Gerontološki centar Kragujevac i Zavod za smeštaj odraslih lica “Male Pčelica“ Kragujevac.

Mrtvozornici grada Kragujevca obavljaju pregled lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca, utvrđuju vreme i uzrok smrti i izdaju potvrdu o smrti.

Mrtvozornici utvrđuju vreme i uzrok smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove za sva matična područja na teritoriji grada Kragujevca.

Mrtvozornici su dužni da najranije 3 sata od trenutka nastupanja smrti , a najkasnije u roku od 12 sati od primljenog poziva izvrše neposredan pregled umrlog lica, utvrde vreme i uzrok smrti i izdaju potvrdu o smrti i potvrdu koja služi za dobijanje rešenja o dozvoli za sahranu.

TERITORIJALNI RASPORED RADA MRTVOZORNIKA GRADA KRAGUJEVCA

OGRANAK STANOVO DOMA ZDRAVLjA KRAGUJEVAC 

ZA OGRANAK STANOVO (034/323-004), ZDRAVSTVENU STANICU BROJ 2 - PALILULA (034/325-425) I ZDRAVSTVENE AMBULANTE ERDEČ (034/323-032), GROŠNICA (034/394-650) I DRAGOBRAĆA (034/582-984) koji obuhvataju sledeća naseljena mesta:

 • Bagremar
 • Stanovo
 • Višnjak
 • Korićani
 • Male Pčelice
 • Drenovac
 • Dragobraća
 • Erdeč
 • Veliko polje
 • Grošnica
 • Vinjište
 • Trešnjevak
 • Adžine livade
 • Goločelo

mesno su nadležni:

 • dr Goran Ignjatović,
 • dr Jagoda Aćimović.

OGRANAK BRESNICA DOMA ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

ZA OGRANAK BRESNICA (034/381-401) I ZDRAVSTVENU AMBULANTU VELIKE PČELICE (034/574-343) koji obuhvataju sledeća naseljena mesta:

 • Bresnica II i III
 • Beloševac
 • Baljkovac
 • Teferič
 • Trmbas
 • Jabučje
 • Bukorovac
 • Ždraljica
 • Orašje
 • Sugubine
 • V. Pčelice i
 • Dulene

mesno su nadležni:

 • dr.sci. med. Vladimir Gajić, prim,
 • dr.sci.med. Dragan Milojević.

ZA ZDRAVSTVENU STANICU BROJ 3 (034/382-751) I ZDRAVSTVENU AMBULANTU GORNjA SABANTA (034/570-102), koji obuhvataju sledeća naseljena mesta:

 • Bresnica I
 • Pivara
 • Gornja i Donja Sabanta

mesno je nadležan:

 • dr Dragan Đorđević.

OGRANAK AERODROM DOMA ZDRAVLjA KRAGUJEVAC 

ZA OGRANAK AERODROM (034/370-058) I ZDRAVSTVENE AMBULANTE ČUMIĆ (034/576-017), DESIMIROVAC (034/561-801), LUŽNICE (034/577-104), JARUŠICE (034/575-094)I GRBICE (034/578-500) koji obuhvataju sledeća naseljena mesta:

 • Aerodrom
 • Sušica
 • Vinogradi
 • Uglješnica
 • Petrovac
 • N. Milanovac
 • Opornica
 • Desimirovac
 • Cerovac
 • Poskurice
 • Šljivovac
 • Čumić
 • Lužnice
 • Jarušice
 • Donje Grbice
 • Gornje Grbice
 • Pajazitovo

mesno su nadležni:

 • dr. Katarina Arsenijević,
 • dr. med. spec. Ana Santrač.

ZA ZDRAVSTVENU STANICU STRAGARI (034/522-141) I ZDRAVSTVENU AMBULANTU UGLjAREVAC (034/531-151) koje obuhvataju sledeća naseljena mesta:

 • Stagari
 • Vlakča
 • Kotraža
 • Masloševo
 • Ljubičevac
 • Ugljarevac(deo)
 • Ramaća
 • Vrbica
 • Dobrača(deo)
 • Veliki Šenj
 • Kamenica

mesno je nadležan:

 • dr Dragan Đorđević.

OGRANAK ERDOGLIJA DOMA ZDRAVLjA KRAGUJEVAC 

ZA OGRANAK ERDOGLIJA (034/323-468;034/500-468), koji obuhvataju sledeća naseljena mesta:

 • S. Kolonija
 • Erdoglija
 • Divostin (deo)
 • Drača (deo)
 • Dobrača (deo)
 • Kamenica(deo)

mesno je nadležan:

 • dr. Dragan Đorđević.

ZA ZDRAVSTVENU STANICU BROJ 4 (034/335-610;034/333-667) I ZDRAVSTVENE AMBULANTE ILIĆEVO (034/351-447), DONjE KOMARICE, GORNjE KOMARICE (034/585-000;034/585-002) I RESNIK (034/572-106), koje obuhvataju sledeća naseljena mesta:

 • Centar
 • Bubanj (od M.Gušića na dole)
 • Lepenica
 • Jovanovac
 • Cvetojevac
 • Resnik
 • Ilina voda
 • Ilićevo
 • Maršić
 • Korman
 • Botunje
 • D. Komarice
 • G. Komarice

mesno su nadležni:

 • dr. Katarina Arsenijević,
 • dr.sci. med. Vladimir Gajić, prim,
 • dr.sci.med. Dragan Milojević,
 • dr. med. spec. Ana Santrač.

ZA ZDRAVSTVENU STANICU BROJ 1 (034/334-740), koja obuhvata sledeća naseljena mesta:

 • Bubanj (od M.Gušića na gore)
 • 21.okobar
 • Vašarište
 • Šumarice
 • Divostin (deo)
 • Drača (deo)
 • Rogojevac
 • Kutlovo

mesno su nadležni:

 • dr. Katarina Arsenijević,
 • dr Jagoda Aćimović,
 • dr. med. spec. Ana Santrač