Ozakonjenje

Ozakonjenje objekata

Koordinaciona komisija
034/335-573

Građevinski inspektorat 
034/375-372 i 034/375-373
email: gradjevinskiinspektorat@kg.org.rs

Služba za legalizaciju 
034/306-231