O privremenom organu grada Kragujevac

Privremeni organ grada Kragujevac

 

Odlukom o raspuštanju Skupštine grada Kragujevca i obrazovanju Privremenog organa grada Kragujevca, 05 broj 020-10624/2023 od 30. oktobra 2023. godine, obrazovan je Privremeni organ grada Kragujevca.

Privremeni organ grada Kraguejvca obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine grada Kragujevca i izvršnih organa utvđene zakonom i Statutom grada, do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa nakon održanih izbora, u skladu sa zakonom.

 

Privremeni organ ima predsednika i četiri člana.

Predsednik organizuje rad Privremenog organa, predsedava njegovim sednicama i obavlja druge poslove koje mu Privremeni organ poveri.

 

Organizacija  i  način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Privremenog organa uređena su Poslovnikom Privremenog organa grada Kragujevca (''Službeni list grada Kragujevca'' broj 26/23).

Uputstvom o pripremi i dostavljanju nacrta akata koji se upućuju  Privremenom organu grada Kragujevca (''Službeni list grada Kragujevca'' broj 28/23) uređen je postupak izrade, izgled i sadržina nacrta akta, kao i način i postupak dostavljanja  nacrta akta koji se upućuje Privremenom organu grada Kragujevca.

 

Sedište Privremenog organa grada Kragujevca je u ulici Trg Slobode broj 3, u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca.

Adresa za prijem elektronske pošte Privremenog organa grada Kragujevca je: privremeniorgan@kragujevac.ls.gov.rs