Davanje u zakup i otuđenje objekata u javnoj svojini