Program o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kragujevca radi izgradnje objekata za 2023.godinu 18.09.2023

Program o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kragujevca radi izgradnje objekata za 2023.godinu 18.09.2023