Zašto Kragujevac

 

Kragujevac je kolevka industrije u Srbiji, nekadašnja prestonica, grad bogatog kulturno–istorijskog nasleđa, prepoznatljiv po metalskom kompleksu, grad „nacionalne klase“, koji poslednjih godina menja svoj imidž i pozicionira se na digitalnoj mapi kao primer dobre prakse.

 

Postojeći industrijski aspekt uvezan je kroz tradiciju metalskog sektora i savremenih IKT. To je grad inovacija i modernih tehnologija, digitalizacije, visoko tehnoloških investicija, grad koji pruža mogućnosti za zapošljavanje visokoobrazovanih ljudskih resursa. U Kragujevcu postoji razvijen i stimulativan ekosistem sa razvijenim sistemom i uslugama za podršku razvoju biznisa.

 

Kragujevac ima razvijene ljudske i institucionalne kapacitete za međunarodnu saradnju, kontinuirano je predstavljen pred evropskim i međunarodnim institucijama i organizacijama, postiže značajne rezultate u oblasti međunarodne saradnje i drugim elementima dobre uprave.

 

Kragujevac je porodičan, miran i bezbedan grad, ušuškan i tradicionalan. Njegovi kvaliteti, osim ljudi koji u njemu žive, su, pre svega Univerzitet, Klinički centar, Palata pravde. To je prijateljski orjentisan grad i sociološki prihvatljiv za život koji, uz rastuću privrednu aktivnost praćenu povećanjem životnog standarda, pruža mogućnosti za zapošljavanje, pre svega zahvaljujući dolasku renomiranih kompanija i unapređenjem infrastrukture.

 

Cilj zajedničkog zadatka je održiva budućnost Kragujevca. Grada u kome ljudi pre svega žele da žive, rade i razvijaju svoj biznis.