Energetski menadžer grada Kragujevca

Ana radojević

Ana Radojević je rođena 10.11.1972. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu, Prvu kragujevačku gimnaziju i Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Trenutno je na doktorskim studijama na smeru Energetika i procesna tehnika Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta Kragujevac.

Radno iskustvo:
U periodu od 1999 do 2002. godine je radila u Kompaniji “Dunav osiguranje“, Glavna filijala Kragujevac.
Od 2003. godine zaposlena u Gradskoj upravi Grada Kragujevca na poslovima: stručni saradnik za odnose sa javnošću kada rukovodi u ime Grada Kragujevca projektima u okviru USAID-ovog programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji (SLGRP) i programima učešća građana u procesu izrade gradskog budžeta.

Od 2005. do 2008. godine radi kao samostalni stručni saradnik u Službi za upravljanje projektima, piše predloge projekata prema procedurama EU i radi na implementaciji velikog broja projekata. U periodu od 2008. do 2016. godine je na mestu samostalnog stručnog saradnika za poslove u oblasti energetske efikasnosti kada radi na izradi godišnjeg energetskog bilansa, piše projekte iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, inicira i organizuje potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Grada Kragujevca i Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, promoviše energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, u ime grada učestvuje u osnivanju NVO “Mreža nulte emisije u Srbiji“, organizuje radionice o energetskoj efikasnosti za zvaničnike gradske uprave, predstavnike javnih preduzeća, škola, civilnog sektora, drugih opština, poslovnog sektora.
Od 2010. do 2013. godine je koordinator za izradu Strategije održivog razvoja grada Kragujevca 2013. – 2018.

Od 2012. do 2013. godine je koordinator projekta za grad Kragujevac “Otkriti energiju“, koji je podržan od strane Nemačke organizacije za saradnju (GIZ) i Ministarstva građevinarstva i urbanizma. U okviru projekta je urađeno prvih pet energetskih pasoša u Kragujevcu i organizovane dve javne tribine za stručnu javnost i građane sa ciljem podizanja svesti o značaju energetske efikasnosti.

Od 2015. do 2016. godine je obavljala poslove načelnika Odeljenja za održivi i ravnomerni razvoj i energetsku efikasnost Gradske uprave za upravljanje projektima, ravnomerni i održivi razvoj. 2015. godine koordinator projekta Zamena stolarije na objektu Prve tehničke škole u Kragujevcu realizovanog u okviru projekta “Program modernizacije škola u Republici Srbiji“, finansiranog iz sredstava Ministarstva prosvete, nauka i tehnološkog razvoja.

Od oktobra 2016. godine imenovana za Energetskog menadžera Grada Kragujevca. Poseduje licencu za obavljanje poslova energetskog menadžera za oblast opštinske energetike broj EMO 0005 17, Ministarstva rudarstva i energetike.

Od februara 2017. godine rukovodilac Projekta unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi “Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu, finansiranog od strane Ministarstva rudarstva i energetike.

Stručno usavršavanje:
Japanska Agencija za međunarodnu saradnju (JICA), deo međunarodne razvojne pomoći Vlade Japana, zasnovane na bileteralnoj saradnja između Vlade Japana i Vlade Republike Srbije – Uverenje da je pohađala i sa uspehom završila seminar Comprehensive Waste Management, Kobe, Japan, januar – mart 2015. godine.

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert – Sertifikat za učestvovanje na treningu “Uvod u energetsko planiranje na lokalnom nivou“ i izradu predloga za praktičnu politiku u okviru projekta “ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“, jul – novembar 2012. godine.

Svetska banka, Regionalna radionica o planiranju u energetskoj efikasnosti u zgradarstvu, Beč, februar 2012. godine.

UNDP Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, rada i preduzetništva Republike Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske i Centralno – evropski forum – Uvjerenje da je pohađala i sa uspjehom položila Tečaj za energetske savjetnike, Osijek, mart 2011. godine
Vlada Kraljevine Norveške, Beogradska otvorena škola i Europen Competence, Učešće na obuci “Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“ u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“, Beograd, decembar 2009. godine i Brisel, mart 2010. godine
Mašinski fakultet Kragujevac – TEMPUS projekat, Certifikat – energetski menadžer, Kragujevac, decembar 2009. godine.

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Certifikat za uspešno pripremljen projekat u oblasti energetske efikasnosti u opštinama, Beograd, oktobar 2009. godine.

Galillee College, Izrael, Privredna komora Srbije i Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, Certifikat za pohađanje programa Kontrola i upravljanje energijom i alternativni i obnovljivi izvori energije, Beograd, oktobar-novembar 2008. godine.

Mašinski fakultet Kragujevac, “European Computer Drivers License“ Certifikat – ECDL, jul 2008. godine.

RR&CO. Knowledge Center Ltd., Slovenia, Certifikat za pohađanje seminara – IPA – predpristupna pomoć, Beograd, februar 2008. godine.

Pravni fakultet Kragujevac i Univerzitet iz Arlingtona, Teksas, Fakultet za javnu upravu, Certifikat za pohađanje seminara za Menadžera u javnoj upravi, maj 2006. godine.

Mašinski fakultet Kragujevac – Centar za kvalitet, Certifikat za pohađanje Specijalističkog seminara za Inženjere kvaliteta, februar – mart 1999. godine.

Naučni radovi:
Nacionalna konferencija o kvalitetu života 2010. godine – Racionalnom upotrebom energije i energetskim menadžmentom na lokalnom nivou do poboljšanja kvaliteta života, autor Ana Radojević, Grad Kragujevac.
International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering – DEMI 2013 – Comparative analysis of energy indicators in schools in the territory of the city of Kragujevac, autori: prof. dr Dušan Gordić, Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu, Gordana Stojanović, Grad Kragujevac, Ana Radojević, Grad Kragujevac.
Međunarodno savetovanje Energetika 2013 – Possibilities for biodiesel production in the territory of the city of Kragujevac, autori: prof. dr Milun Babić, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Gordana Stojanović, Grad Kragujevac, Ana Radojević, Grad Kragujevac.

Članstvo u stručnim organizacijama:
Član/pridruženi član Odbora za energetsku efikasnost stalne konferencije gradova i opština, od decembra 2010.

Služi se nemačkim i engleskim jezikom.

Udata je, majka dvoje dece.

 

Kontakt:

Kancelarija br. 405
ul. Nikole Pašić 6/3
Tel: 034/304-490
e- mail: aradojevic@kg.org.rs