Zdravstvo

Ugradu kao regionalnom zdravstvenom centru postoje visoko organizovane zdravstvene ustanove koje po svom značaju predstavljaju stub zdravstvene zaštite Šumadijskog okruga i šire.

 

Nosioci zdravstvene zaštite u gradu su:

 

  • Klinički centar,
  • Dom zdravlja Kragujevac,
  • Zavod za stomatologiju,
  • Zavod za hitnu pomoć,
  • Institut za javno zdravlje,
  • “Apoteka“ Kragujevac,
  • Zastava – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika,
  • Crveni krst Kragujevac

 

Primarna zdravstvena zaštita, koja stanovništvu Kragujevca i okoline, pruža preventivnu zaštitu, lečenje u opštoj praksi i preglede žena i dece organizovana je kroz rad Doma zdravlja, koji u svom sastavu ima razvijenu mrežu zdravstvenih stanica i zdravstvenih ambulanti. Primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvuKragujevca i okoline pružaju i Zavod za stomatologiju, Zavod za hitnu pomoć, Institut za javno zdravlje, Apoteka Kragujevac i Zastava-Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.

 

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) preuzeta su strane Republike Srbije osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama nad kojima je osnivačka prava vršila jedinica lokalne samouprave, osima nad Apotekarskom ustanovom nad kojom osnivačka prava vrši jedinica lokalne samouprave.

 

Na tercijarnom nivou nosilac zdravstvene zaštite, koja je organizovana kako bi pojedincu i društvu u celini pružila zaštitu, unapređenje i očuvanje zdravlja, jeKlinički centar. To je jedna od četiri ustanove tog tipa u Srbiji koja pruža konsultativno specijalističke i dijagnostičke procedure, bolničko lečenje za pacijente a obavlja i nastavno-obrazovnu i naučno istraživačku delatnost.Klinički centar u Kragujevcu čini 12 klinika, 7 Centara i 24 medicinske i nemedicinske službe. Ova zdravstvena ustanova ima posteljni fond od 1240 kreveta za hospitalizaciju a istovremeno pacijentima pruža preko 3 000 specijalističkih procedura.