Zamenik gradonačelnika

Dejan Ružić

Rođen je 07. maja 1983. godine u Kragujevcu. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Bogato iskustvo u privatnom sektoru stekao je na rukovodećim pozicijama, unapređujući poslovanje, uvodeći inovacije i kreirajući investicione prilike.

Karijeru je započeo kao kontrolor sektora prodaje u fabrici „Kronospan Srb“ d.o.o., gde je radio od 2011. do 2012. godine.

U kompaniji „VIP Mobile“ d.o.o. Beograd radio je u periodu od 2012. do 2017. godine, kao regionalni supervizor biznis prodaje za region Šumadije i Zapadne Srbije.

U periodu od 2018. do 2020. godine bio je na poziciji Komercijalnog direktora u kompaniji „Fori Tehtile SER“ d.o.o. Kragujevac.

Od septembra 2020. do jula 2021. godine obavljao je funkciju izvršnog direktora za oblast ekonomike i marketinga u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac.

Svoju profesionalnu karijeru nastavio je u Gradskoj upravi za razvoj i investicije, na poziciji v.d. načelnika Gradske uprave, od jula 2021. godine, gde je direktno rukovodio realizacijom više kapitalnih projekata i saradnjom sa nadležnim ministarstvima.

Član je upravnog odbora Alumni kluba Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.

Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Oženjen je, otac dvoje dece.

Kontakt - Kancelarija 101, I sprat zgrade Gradske uprave
Tel.:
email: dejan.ruzic@kg.org.rs