Glavni urbanista grada Kragujevca

Ivan Radulović dip.inž.arh.

 

Rođen je u Kragujevcu 1974. godine.

Završio Prvu kragujevačku gimnaziju.

Sa prosečnom ocenom 9,00 zvanje dipl.inž.arhitekture na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu stekao 2000. godine.

Profesionalnu karijeru započinje kao stipendista JP “Direkcija za urbanizam i izgradnju”, najpre na poslovima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata i izrade urbanističko-tehničkih dokumenata, a zatim i na složenijim poslovima urbanističkog i prostornog planiranja.

Do imenovanja za Glavnog urbanistu grada Kragujevca, 26. marta 2021. godine u Direkciji (sada JP “Urbanizam”), u toku dvadesetogodišnjeg rada operativno je rukovodio na izradi dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, radio na izradi specijalizovanih studija, analiza i programa, i obavljao druge poslove u okviru arhitektonske delatnosti. Radio je kao odgovorni urbanista/planer, autor, koautor i/ili učesnik u izradi sledećih planskih, urbanističko-tehničkih i drugih dokumenata za teritoriju čitave Republike Srbije: Regionalni prostorni plan (1), Prostorni planovi područja posebne namene (9), Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave (7), Dokumenti za sprovođenje prostornog plana (2), Generalni urbanistički plan (6), Plan generalne regulacije (11), Plan opšteg uređenja (2), Plan detaljne regulacije (21), Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje sa projektnim zadatkom za izgradnju javnih i ostalih objekata, odnodno realizaciju javnih površina (26),

Specijalizovane studije, analize i programi vezani za specifičnu razradu i sprovođenje planske dokumentacije (13).

Od 2001. godine član je Udruženja urbanista Srbije, a od 2007. godine i Inženjerske komore Srbije. Licencirani je odgovorni urbanista i planer.
Aktuelni predsednik Matične sekcije arhitekata Regionalnog centra Kragujevac u okviru Inženjerske komore Srbije.

Na Međunarodnim salonima urbanizma u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, samostalno, kao koautor ili rukovodilac radnog tima, dobio je ukupno 12 nagrada u 7 tematskih kategorija.

Od Udruženja urbanista Srbije dobio je priznanje “Branislav Piha”, 2012.god.

Od 2012. godine bio je u sazivu Komisija za planove Skupština opština Topola, Batočina, Lapovo i Trstenik.

Od 2016. godine, član je Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, a od 2019. godine i Komisije za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, obrazovanih od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Govori engleski jezik.

Nije član političkih stranaka ili drugih političkih organizacija.

Oženjen, ima jedno dete.

Kontakt:
Kancelarija: 119, Skupština grada, Prvi sprat
Tel: 034 335 251

Živi u Kragujevcu.