Gradonačelnik

Nikola Dašić

 

Diplomirani ekonomista i oficir, iz Kragujevca, rođen je 4.marta 1975.godine u Ljubljani.

Završio Ekonomsku školu u Kragujevcu, a Vojno tehničku akademiju u Beogradu.

Karijeru je započeo, kao pomoćnik glavnog računovođe, u „PP Stari hrast“, gde je radio od 1993 do 1994.godine.

U preduzeću „MV Interkom“ Kragujevac, radio je u periodu od 1998. do 1999. godine kao menadžer prodaje.

U periodu od 2002-2005. godine u Generalštabu Vojske Srbije i Crne Gore Beograd, bio je komandir voda – upravnik logističke jedinice za snabdevanje i opremanje Generalštaba i Ministarstva odbrane.

2005. godine započinje rad u Agenciji za privatizaciju, Regionalna kancelarija Kragujevac, kao pomoćnik rukovodioca projekta a, 2006. godine, postaje direktor regionalnog centra Kragujevac.

Poslovnu i radnu karijeru nastavio je 2012. godine u Narodnoj banci Srbije, kao direktor odeljenja prinudne naplate u Kragujevcu, a od 2013.generalni direktor Sektora za prinudnu naplatu i savetnik Guvernera za regionalni nadzor u filijalama u Kragujevcu, Nišu i Užicu i po ovlašćenju Guvernera koordinira Sektorom za poslove sa gotovinom kao i trezorskim odeljenjima u filijalama u Beogradu i Novom Sadu.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac troje dece

Kontakt:
Kancelarija 107 zgrade Grada
Tel: (034) 306 106
Faks: (034) 335 346
email: gradonacelnik@kg.org.rs