Članovi Gradskog veća

Nikola Dašić
Gradonačelnik

diplomirani ekonomista i oficir, iz Kragujevca, rođen je 4.marta 1975.godine u Ljubljani.
Završio Ekonomsku školu u Kragujevcu, a Vojno tehničku akademiju u Beogradu.

Karijeru je započeo, kao pomoćnik glavnog računovođe, u „PP Stari hrast“, gde je radio od 1993 do 1994.godine.

U preduzeću „MV Interkom“ Kragujevac, radio je u periodu od 1998. do 1999. godine kao menadžer prodaje.

U periodu od 2002-2005. godine u Generalštabu Vojske Srbije i Crne Gore Beograd, bio je komandir voda – upravnik logističke jedinice za snabdevanje i opremanje Generalštaba i Ministarstva odbrane.

2005. godine započinje rad u Agenciji za privatizaciju, Regionalna kancelarija Kragujevac, kao pomoćnik rukovodioca projekta a, 2006. godine, postaje direktor regionalnog centra Kragujevac.

Poslovnu i radnu karijeru nastavio je 2012. godine u Narodnoj banci Srbije, kao direktor odeljenja prinudne naplate u Kragujevcu, a od 2013.generalni direktor Sektora za prinudnu naplatu i savetnik Guvernera za regionalni nadzor u filijalama u Kragujevcu, Nišu i Užicu i po ovlašćenju Guvernera koordinira Sektorom za poslove sa gotovinom kao i trezorskim odeljenjima u filijalama u Beogradu i Novom Sadu.

Govori engleski jezik. Oženjen, otac troje dece.

Kontakt:
Kancelarija 107 zgrade Grada
Tel: (034) 306 106
Faks: (034) 335 346
email: gradonacelnik@kg.org.rs 

 


 

Dejan Ružić
Zamenik gradonačelnika

Rođen je 07. maja 1983. godine u Kragujevcu. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Bogato iskustvo u privatnom sektoru stekao je na rukovodećim pozicijama, unapređujući poslovanje, uvodeći inovacije i kreirajući investicione prilike.

Karijeru je započeo kao kontrolor sektora prodaje u fabrici „Kronospan Srb“ d.o.o., gde je radio od 2011. do 2012. godine.

U kompaniji „VIP Mobile“ d.o.o. Beograd radio je u periodu od 2012. do 2017. godine, kao regionalni supervizor biznis prodaje za region Šumadije i Zapadne Srbije.

U periodu od 2018. do 2020. godine bio je na poziciji Komercijalnog direktora u kompaniji „Fori Tehtile SER“ d.o.o. Kragujevac.

Od septembra 2020. do jula 2021. godine obavljao je funkciju izvršnog direktora za oblast ekonomike i marketinga u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac.

Svoju profesionalnu karijeru nastavio je u Gradskoj upravi za razvoj i investicije, na poziciji v.d. načelnika Gradske uprave, od jula 2021. godine, gde je direktno rukovodio realizacijom više kapitalnih projekata i saradnjom sa nadležnim ministarstvima.

Član je upravnog odbora Alumni kluba Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.

Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Oženjen je, otac dvoje dece.

Kontakt - Kancelarija 101, I sprat zgrade Gradske uprave
Tel.:
Email: dejan.ruzic@kg.org.rs

 

 


 

Prof. dr Nenad Stanišić
član Gradskog veća za finansije

Nenad Stanišić je rođen 1979. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i Prvu kragujevačku gimnaziju. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu završio je 2002. godine, a magistarske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Zvanje doktora ekonomskih nauka je stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu radi od 2003. godine. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta ekonomija i privredni razvoj, izabran je 2020. godine.

Tokom dosadašnjeg rada na Fakultetu, obavljao je funkcije sekretara Katedre za opštu ekonomiju i privredni razvoj, prodekana za naučnoistraživački rad, prodekana za međunarodnu saradnju, prodekana za nastavu.

Od 2020. do 2023. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća za finansije.

 

 

 

 

 


 

Maja Angelovska
član Gradskog veća za komunalne delatnosti

Rođena je u Banja Luci 1984. godine.

Akademsko zvanje master inženjer industrijskog inženjerstva – stekla je na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu na smeru Industrijsko inženjerstvo – Poslovni informacioni sistemi.

Diplomske studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na smeru Međunarodna ekonomija.
Sertifikovani je interni proveravač prema standardu ISO 9001:2008 (švajcarsko sertifikaciono telo SGS i EPS).
Poseduje sertifikat Privredne komore Srbije „Korporativno upravljanje za članove uprave privrednog društva“ – program razvijen uz pomoć Međunarodne finansijske korporacije ( IFC ).
Sertifikovani je službenik za javne nabavke ( Uprava za javne nabavke ).
Učesnik je više naučno-stručnih skupova, seminara, okruglih stolova i radionica pre svega iz oblasti upravljanja kvalitetom i javnih nabavki kao i korporativnog upravljanja i razvoja sistema menadžmenta u javnim i javnim komunalnim preduzećima, kao što su: Razvoj sistema menadžmenta u javnim i javnim komunalnim preduzećima, „Energetska efikasnost“ Razvijanje predloga projekata, Autorska i srodna prava u digitalnom okruženju i drugih.
Autor-koautor je pet naučno stručnih radova.

Radno iskustvo:

Od 2021. radi kao šef Službe za opšte poslove, bezbednost i zaštitu na radu, integrisani sistem menadžmenta u JP “Elektroprivreda Srbije”, ogranak “EPS snabdevanje” Kragujevac.
2018-2021. šef Službe za opšte poslove Tehničkog centra Kragujevac, JP “Elektroprivreda Srbije”.
2017. vodeći stručni saradnik u Službi za opsše poslove, Sektor za korporativne poslove, Tahnički centar Kragujevac, JP “Elektroprivreda Srbije”
2015-2017. samostalni stručni saradnik za javne nabavke u Službi za nabavke, JP “Elektroprivreda Srbije” u Kragujevcu.
2013-2015. službenik za javne bavke u Centru za javne nabavke, Privrednog društva za distribuciju električne energije „Centar“ d.o.o Kragujevac.
2013. Poslovi analitike i izveštavanja u Direkciji za ekonomsko-finansijske poslove, Privrednog društva za distribuciju električne energije „Centar“ d.o.o Kragujevac.

U svom dosadašanjem višegodišnjem radu na poziciji šefa službe organizovala je, upravljala, koordinirala, kontrolisala i odgovarala za najsloženije poslove iz nadležnosti u pet gradova – Kragujevac, Požarevac, Smederevo, Velika Plana i Smederevska Palanka.

 


 

Ana Petrović Jelić
Član Gradskog veća za kulturu

Rođena 28.02.1970. godine u Kragujevcu.

Studije je započela na Accademia di Belle Arti, Perugia (Italija), a diplomirala 1995. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na odseku Dizajn tekstila u klasi prof. mr. Jadranke Simonović.

Izlagala na više kolektivnih i oko pedeset samostalnih izložbi.

Od 2004. do 2012. godine bavila se primenjenim slikarstvom, dizajnom i razvojem Mećavnik grada Emira Kusturice u Mokroj Gori.

Dobitnik je nagrade Turistički cvet, Turističke organizacije Srbije, za najbolje osmišljene suvenire.

Pored slika, veliki izazov joj je put ka idealnom srpskom suveniru.

Opus njenog rada su:  slike, oslikani nameštaj, dizajn tepiha i nameštaja, dizajn tekstila i odevnih predmeta, oslikavanje enterijera, i dizajn predmeta za kuću.

Organizator programa u Galeriji Kuće Đure Jakšića od marta 2020. godine. Od septembar 2022. do novembra 2023. godine bila je  pomoćnik gradonačelnika Kragujevca za kulturu i informisanje

Govori engleski i italijanski jezik.

ana.petrovic@kg.org.rs

petrovica034@gmail.com

 

 


 

Jelena N. Pavić
član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Rođena 13. 09. 1993. godine u Ćupriji. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu završila je Osnovne akademske studije Biologije 2016. godine.

Master akademske studije Biologije je završila 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,63 i stekla stručni naziv Master biolog. Školske 2019/2020 je upisala Master akademske studije Bioinženjeringa, koje je završila 2021. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i stekla stručni naziv Master inženjer biomedicinskog inženjerstva.

Godine 2019/2020. je upisala Doktorske akademske studije na smeru Biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a 2021/2022. je upisala Doktorske akademske studije na smeru Bioinženjering na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu.

Jelena Pavić je 2023. godine izabrana u zvanje istraživač-saradnik i od tada se bavi naučno-istraživačkim radom u Laboratoriji za bioinformatiku i primenjenu biologiju, Instituta za Informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu.

Jelena Pavić je 2019. godine bila na usavršavanju na Katedri za eksperimentralnu i kliničku medicinu na Univerzitetu u Firenci, Italija. Takođe, pohađala je Zimsku školu Proteomike, pod nazivom „Proteomics: From sample preparation to practical aspects“, u Beogradu, u organizaciji Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu i FoodEnTwin
projekta (u okviru Horizon 2020).

U periodu kada je svet bio suočen sa problemima izazanim pandemijom COVID-19, učestvovala je u volonterskom radu gde je pravila vizire (zaštitne maske) za zdravstvene i druge ustanove.

Govori engleski jezik. Udata, majka jedne devojčice.

 

 


 

Dušan Aleksić Zeka
član Gradskog veća za obrazovanje

Rođen je 3. aprila 1982. godine u Kragujevcu gde je završio Prvu kragujevačku gimnaziju, potom Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Kragujevcu gde je na smeru Međunarodni menadžment stekao zvanje Diplomirani ekonomista – master.
Od septembra do novembra 2014. godine bio je član Gradskog veća za privredu grada Kragujevca.
Od 2020. do 2023. godine član je Gradskog veća za obrazovanje.
Suvlasnik je Agencije „Rapsodi“ travel Srbija, Bugarska i Turska. Vlasnik je agencije za promet nekretnina „Kolegijum“.
Od 2008. do 2019. godine odbornik je Skupštine grada Kragujevca i član tima za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade i Saveta za mlade.
Od 2018. do 2019. godine bio je na funkciji Generalnog sekretara Univerzitetskog sportskog saveza Srbije.
Tokom studiranja bio je predsednik studentskog parlamenta univerziteta u Kragujevcu i Ekonomskog fakulteta, član saveta Univerziteta i Ekonomskog fakulteta i saradnik na više međunarodnih projekatakoji se tiču unapređenja nivoa studiranja u srbiji (SIGMUS, GOMES)
Dobitnik Đurđevdanske nagrade grada Kragujevca za izuzetran doprinos sporta za 2013. godinu za organizaciju „Svetskog univerzitetskog prvenstva u basketu 3h3.

 

 


 

Dr Snežana Živanović Katić
Član Gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada

Snežana Živanović Katić je rođena u Kragujevcu 29.12.1971. godine. Završila Prvu kragujevačku gimnaziju.
Diplomirala je 1995. godine na Univerzitetu u Kragujevcu – Agronomski fakultet Čačak i stekla zvanje diplomiranog inženjera agronomije.
Magistrirala je 1998. godine na Agronomskom fakultetu u Čačku i stekla akademsko zvanje Magistar agronomskih nauka, profil Agrotehnika i ekologija strnih žita.
Doktorirala je 2004. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i stekla zvanje Doktor biotehničkih nauka, oblast ratarstvo.
Od 1995. do 1999. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u programu za razvoj naučnog podmlatka Republike Srbije.
Od 1999. godine do 2004. godine radila je u Institutu za istraživanja u poljoprivredi „Srbija“ – Centar za strna žita Kragujevac, prvo kao istraživač saradnik, a potom kao naučni saradnik u Odeljenju za agrotehniku i fiziologiju strnih žita, a u periodu 2001-2002. godine i kao rukovodilac Odeljenja.
Od navembra 2004. godine do 2008. godine obavljala je funkciju Glavnog gradskog agronoma Grada Kragujevca.
Od 2008. godine do septembra 2014. godine bila je Pomoćnik gradonačelnika grada Kragujevca za oblast poljoprivrede.
Od 2015 – 2017. godine bila je pomoćnik direktora u Spomen – parku „Kraujevački oktobar“.
Od 2017. godine zaposlena je u DDOR osiguranje Novi Sad na poslovima procenitelja osiguranja useva i plodova.
Od oktobra 2021. do novembra 2023. godine bila je Savetnik gradonačelnika grada Kragujevca za agrarnu politiku.
Autor je i koautor preko 80 naučnih i stručnih radova, organizator i učesnik velikog broja seminara, savetovanja i stručnih tribina u oblasti agrara, učesnik i predavač na skupovima koje je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti – Odbor za selo.
Bila je član sektorskog radnog tima za izradu Nacionalne strategije za poljoprivredu Srbije za period 2014 -2024. godine.
Koautor je publikacije „Pamćenje nacionalnog korena – Azbučnik kragujevačkih sela“, 2011. godine.
Poseduje sertifikat za upravljanje za oblast: ruralni razvoj.

 

 


 

Sanja Tucaković
član Gradskog veća za lokalnu samoupravu

Rođena je u Kragujevcu 1973. godine gde je završila Prvu kragujevačku gimnaziju i Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
Diplomirani je ekonomista sa velikim iskustvom u koordinaciji i organizaciji poslova, rukovođenju i upravljanju. Predlagač je i rukovodilac većeg broja idejnih projekata od značaja za razvoj i unapređenje poslova. Od 2000. do 2013. godine radila je u Takovo osiguranju a.d.o. Kragujevac prvenstveno kao referent osiguranja, potom kao kooridinator do 2009. godine, 2010. godine postaje rukovodilac organka Čačak, a od 2010. do 2013. godine rukovodilac razvoja.

Od 2012. do 2016. godine bila je odbornik u Skupštini grada Kragujevca.

Od 2013. do 2015. godine direktor PD Elektrodistribucija Centar Kragujevac, a potom 2015. godine obavljala je funkciju direktora regionalnog centra Centar Kragujevac Elektrodistribucija Beograd,

Od 2014. do 2016. godine član je Upravnog odbora KBM Banke.

Od juna 2014. godine narodni je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Radila je od 2015. do 2020. godine kao direktor sektora za podršku i smanjivanje gubitaka u energiji za Kragujevac, Smederevo i Požarevac.

Dobitnica je Plakete Privredne komore za ostvarene rezultate u privređivanju za 2014. godinu.

Udata je i majka dvoje dece.

 


 

Radomir Erić
član Gradskog veća za privredu

Rođen je u Kragujevcu 2. jula 1968. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu, kao i Pravni fakultet.
Pravosudni ispit položio je u Beogradu 1996. godine. Obavljao je poslove direktora pravne službe Takovo osiguranja, brenč menadžera u EURO banci, regionalnog direktora u DDOR , regionalnog direktora Triglav osiguranja, direktora Direkcije za trgovinu strujom DOO Centar Kragujevac i pomoćnika ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije.

U mandatu 2016 – 2020. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća za privredu. Dobitnik je povelje „Kapetan Miša Anastasijević“ za privredu.

 

 

 

 

 

 

 


 

Stefan Nikezić
član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine

Stefan Nikezić je rođen u Kragujevcu 21. jula 1985. godine, gde je završio Prvu kragujevačku gimnaziju. Osnovne akademske studije završava na Univerzitetu Nikozije na Kipru gde je stekao zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove. Master akademske studije na smeru terorizam, organizovani kriminal i bezbednost završava na Univerzitetu u Beogradu gde stiče zvanje master menadžer bezbednosti.

Na Univerzitetu Nikozije bio je član studentske organizacije i jedan od osnivača Društva za međunarodne odnose i evropske poslove. Dobitinik je raznih sportskih nagrada i sportske košarkaške stipendije za sve četiri godine školovanja. Tokom 2012- 2013. godine, bio je učesnik na projektu “Razvoj i unapređenje liderskih veština za lokalne samouprave u Republici Srbiji“ u organizaciji Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu.

Od 2016. godine do jula 2020. godine obavljao poslove pomoćnika gradonačelnika za unapređenje položaja mladih u lokalnoj samoupravi grada Kragujevca, a od 2020. godine do septembra. 2023. godine poslove člana Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine grada Kragujevca. Od 2016-2022. godine sekretar je Izvršnog odbora Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kragujevcu, a od 2022. godine potpredsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kragujevcu.
U avgustu 2021. godine, završio je međunarodni kurs za mlade lidere koji je organizovan na temu "Globalni program obuke mladih lidera o modernizaciji modernog upravljanja i održivog razvoja". Organizator obuke je kineski grad Sijan uz posredstvo Ujedinjenih Gradova i Lokalnih Samouprava Azije‑Pacifika i Sijan Jiatong Univerziteta.

Zaposlen je u Gradskoj upravi grada Kragujevca za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju.
Koautor je pet naučnih radova izdatih na međunarodnim konferencijama i časopisima. Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

Oženjen, otac dva deteta.

 

 


 

Predrag Stevović
član Gradskog veća za sport

Predrag Stevović rođen je 27. marta 1978. godine. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, nakon čega počinje sa radom u privatnom sektoru kao pravni savetnik na pravnim poslovima i investicionim projektima.

Od 2010. do 2012. godine radi kao sudijski pripravnik u Višem sudu u Kragujevcu.

Od 2014. godine radi kao viši stručni saradnik u Narodnoj banci Srbije, a danas na radnom mestu savetnika u Narodnoj banci Srbije.

Funkciju odbornika u Skupštini grada Kragujevca obavljao je u dva mandata, od 2012. – 2016. i od 2016. – 2020. godine. Ukazom predsednika Republike Srbije 2012. odlikovan Zlatnom medaljom za spasavanje građana za vreme trajanja vanredne situacije izazvane snežnim padavinama.

Tečno govori engleski jezik.

 

 

 


 

Aleksandar Milošević
član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima

Diplomirani ekonomista, rođen u Kragujevcu 1979. godine.
Radno iskustvo:
2022 - Ministarstvo zdravlja Državni sekretar
2020 - Grad Kragujevac pomoćnik gradonačelnika za realizaciju kapitalnih projekata i saradnju sa Vladom Republike Srbije
2020 - Grad Kragujevac, sekretar sekretarijata za međunarodnu i unutrašnju saradnju, poslove protokola i saradnju sa medijama
2015. Grad Kragujevac, šef Kabineta gradonačelnika
2013. Ministarstvo finansija, Poreska uprava, rukovodilac kancelarije direktora Poreske uprave Republike Srbije
2012. Grad Kragujevac, organizator za stručne poslove u kabinetu zamenika gradonačelnika
2008. Grad Kragujevac, izvršilac za opšte poslove u kabinetu gradonačelnika
2006. Ministarstvo finansija, Uprava za trezor, Filijala Kragujevac,
Opšti poslovi i finansijsko računovodstvo
Važni projekti:
FCA, stručni saradnik na projektu infrastrukturnog opremanja
Reforma Poreske uprave Republike Srbije, saradnik na projektu
MIND PARK – SIMENS, kooridnator projekta na infrastrukturnom opremanju radne zone
Stanovi za pripadnike službi bezbednosti, član operativne grupe Vlade Republike Srbije
Palata pravde, saradnik na projektu
Trg Radomir Putnik, Kragujevac
CTP, infrastrukturno opremanje lokacija za izgradnju fabrika
Rekonstrukcije kliničkih centara u Srbiji: Beograd, Novi sad, Niš, Kragujevac
Rekonstrukcija i dogradnja Opšte bolnice u Valjevu
Izgradnja novog istraživačko-dijagnostičkog objekta sa labooratorijom trećeg nivoa biološke bezbednosti ( BSL -3) u okviru Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak
Realizacija projekta kojim će biti obezbeđeno sto zdravtsvenih ambulanti u seoskim područjima kao i nabavka pokretnih ambulanti
Izgradnja zgrade regionalnog instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
Dodatna znanja:
Položen državni ispit u Ministrastvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu po programu za visoko obrazovanje
Završena obuka IV nivoa i dobijen SERTIFIKAT fondacije Jarl Hjalmarson iz ideologije, upravljanja kampanjom, EU integracija, političkog brendiranja, državne i lokalne politike
Završena obuka i dobijen SERTIFIKAT “Forum-media” Beograd, Stručnjak za razvoj i zdražavanje ključnih zaposlenih
Završena obuka i dobijen SERTIFIKAT “REFORMATOR” Beograd,
Javna svojina, eksproprijacija, konverzija i upis u katastar nepokretnosti

Govori engleski jezik.
Poznavanje rada na računaru (MS – office, Internet).
Vozačka dozvola “B” kategorije (aktivan vozač).
Oženjen, otac jednog deteta.