Sastav

Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa grada Kragujevca, 24 broj 119-10627/2023 od 30. oktobra 2023. godine, u Privremeni organ grada Kragujevca imenovani su:

 

  • Nikola Dašić, za predsednika
  • Miroslav Petrašinović, za člana
  • Predrag Stevović, za člana
  • Ivica Momčilović, za člana
  • Ivica Samailović, za člana

 

Rešenjem o imenovanju sekretara Privremenog organa grada Kragujevca, Broj: 112-2717/23-I od 31. oktobra 2023. godine, za sekretara imenovana je Suzana Pavlović.