Obrazovanje

Osnovno obrazovanje i vaspitanje na teritoriji grada Kragujevca ostvariuje se u 22 javne osnovne škole i dve javne škole za osnovno obrazovanje i vapitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i jedna javna škola za osnovno muzičko obrazovanje, jedno izdvojeno odeljenje javne škole „Luja Davičo“ Beograd za osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanja. Pored toga, delatnost osnovnog obarzovanja i vaspitanja učenika VII i VIII razreda obdarenih za matematiku obavlja se u jednoj srednjoj školi – Prva kragujevačka gimnazija. U jednoj javnoj osnovnoj školi – Dragiša Luković Španac, ostvaruje se obrazovanje odraslih.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje na teritoriji grada Kragujevca ostvaruje se u sledećim školama i njihovim izdojenim odeljenjima:

 1. OŠ „Svetozar Marković“
 2. OŠ „Radoje Domanović“
 3. OŠ „21. Oktobar“
 4. OŠ „Milutin i Draginja Todorović“
 5. OŠ „Moma Stanojlović“
 6. OŠ „Stanisalv Sremčević“
 7. OŠ „Treći kragujevački bataljon“
 8. OŠ „Dragiša Mihailović“
 9. OŠ „Živadinka Divac“
 10. OŠ „Miloje SImović“
 11. OŠ „Natalija Nana Nedeljković“
 12. OŠ „Dositej Obradović“
 13. OŠ „Dragiša Luković Španac“
 14. OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“
 15. OŠ „Đura Jakišić“
 16. OŠ „19. Oktobar“
 17. OŠ „Jovan Popović“
 18. OŠ „Sveti Sava“
 19. OŠ „Mirko Jovanović“
 20. OŠ „Sreten Mladenović“
 21. OŠ „Prota Stevan Popović“
 22. OŠ „Julijana Ćatić“.

 

 1. Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“
 2. Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

 

 1. Muzička škola „Dr. Miloje Milojević“

Srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji grada Kragujevca ostvaruje se u sledećim školama:

 1. Prva kragujevačka gimnazija
 2. Druga kragujevačka gimnazija
 3. Srednja stručna škola
 4. Ekonomska škola
 5. Medicinska škola sa domom učenika „Sestre Ninković“
 6. Prva tehnička škola
 7. Trgovinsko – ugostiteljska škola „Toza Dragović“
 8. Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“
 9. Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

 

 1. Muzička škola „Dr. Miloje Milojević“

Visoko školstvo-Univerzitet

Univerzitet u Kragujevcu nastao je na temeljima Liceja Knjaževstva Serbskog, prve visokoškolske institucije u modernoj Srbiji. Naime, Ukazom kneza Miloša Obrenovića od 1.jula 1838.godine, osniva se Licej Knjaževstva Serbskog (Lyceum – vrtovi u kome se predavala filozofija), a za rektora Liceja u Kragujevcu postavljen je Atanasije Nikolić, školovani inženjer, profesor matematike, zemljomerija i načertanija.

Univerzitet u Kragujevcu osnovan je 21.maja 1976.godine

U sastavu Univerziteta u Kragujevcu je i Univerzitetska biblioteka kao biblioteka opšte naučnog karaktera, čija je delatnost u funkciji nastavno-naučnih i istraživačkih procesa na Univerzitetu i Institut za informacione tehnologije.

Univerzitet u Kragujevcu danas u svom sastavu ima 12 akreditovanih fakulteta sa statusom pravnog lica, dozvolama za rad, koji se nalaze u 6 gradova centralne Srbije: Kragujevcu, Čačku, Jagodini, Kraljevu, Užicu i Vrnjačkoj Banji, i to:

 1. Ekonomski fakultet Kragujevac
 2. Pravni fakultet Kragujevac
 3. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac
 4. Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac
 5. Prirodno – matematički fakultet Kragujevac
 6. Filološko – umetnički fakultet Kragujevac
 7. Agronomski fakultet Čačak
 8. Fakultet tehničkih nauka Čačak
 9. Fakultet pedagoških nauka Jagodina
 10. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo Kraljevo
 11. Pedagoški fakultet Užice
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja