Vrati dah prirodi - posadi drvo

Odluka o sprovođenju akcije „Vrati dah prirodi – posadi drvo“ stupila je na snagu.  To znači da su investitori koji grade stambeni ili stambeno poslovni objekat u Kragujevcu, od 1. septembra u obavezi da podrže akciju sadnjom jednog stabla za svaki stan ili lokal.

Kada je reč o poslovnim objektima propisana je sadnja deset stabala za poslovni objekat površine do 1000 kvadrata. Ukoliko je površina poslovnog objekta veća, onda još po jedno drvo na svakih 500 kvadrata projektovane bruto površine. Potvrda o sadnji propisanog broja sadnica od gradskog Zelenila, koje posluje u okviru JKP Šumadija, uslov je za dobijanje upotrebne dozvole.

To je kruna svih zelenih kapitalnih projekata u Kragujevcu koji će obezbediti zdraviju životnu sredinu. Naš grad se u poslednjih pet godina ubrzano razvija. Na svakom koraku niču novi stambeno  – poslovni objekti. Samo prošle godine nadležna gradska uprava izdala je 1389 odobrenja za izgradnju, što znači da je na tim parcelama posečena jedna šuma. Kragujevac mora da raste i da se razvija, ali ne na štetu zelene infrastrukture.

Naš prioritet je zeleniji održivi sistem i smatram da kao lokalna samouprava možemo i trudimo se da prednjačimo u regionu. Čitav set dešavanja, investicija i odluka ide u pravcu da Kragujevčani udišu zdraviji vazduh, da pošumimo naš grad i Šumadiju.

Gradonačelnik
Nikola Dašić