Projekat ,,Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje"

Ministarstvo prosvete uz finansijsku podršku Svetske banke sprovodi projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanja i obrazovanja“ u okviru koga se realizuje izgradnja vrtića. Sprovođenjem projekta, čija je vrednost 47 miliona evra, obezbediće se proširenje kapaciteta u predškolskim ustanovama za 11.000 novih mesta izgradnjom 23 objekta u 22 lokalne samouprave, i adaptacijom i opremanjem 330 soba u saradnji sa Novak Đoković Fondacijom i kroz grant programe koji se sprovode u 34 jedinice lokalne samouprave.

Izgradnjom novog objekta na teritoriji opštine Kragujevac biće obezbeđeno 270 novih mesta za decu koja će biti smeštena u najviše 14 grupa. Objekat je spratnosti P+1, ukupne neto površine 1532.81 m², odnosno 1728.08 m², a za njega je izdvojeno oko 198 miliona dinara bez PDV-a.

 

Žalbeni mehanizam

 

Za potrebe ovog projekta osmišljen je Žalbeni mehanizam. Imajući u vidu vrstu potencijalnih uticaja Projekta, postoji i centralni žalbeni mehanizam za Projekat, tj. Centralni pult za pružanje povratnih informacija, na nivou subjekta koji sprovodi projekat u okviru MPNTR. Žalbenom mehanizmu moguće je pristupiti preko sledećeg linka: www.ecec.mpn.gov.rs. Centralni pult će služiti i kao informativni centar i kao žalbeni mehanizam u okviru Projekta, i biće dostupan svim stranama pogođenim sprovođenjem svih potkomponenti Projekta. On će se primenjivati na sve projektne aktivnosti i relevantan je za sve lokalne zajednice na koje projektne aktivnosti sprovedene u okviru pojedinačnih segmenata imaju uticaja.

Centralni pult će biti odgovoran za prikupljanje i rešavanje žalbi i komentara sledeće grupe subjekata:

  • stanovnici zainteresovani za Projekat, odnosno oni koji su pogođeni projektom a koji stanuju u Kragujevcu.

Centralni pult je oformljen na vreme, kako bi se na adekvatan način upravljalo žalbama i odgovorilo na žalbe stanovništva iz područja uticaja Projekta primljenih u različitim fazama projekta. Takođe će biti odobren prijem žalbi u vezi sa izgradnjom, funkcionisanjem i zatvaranjem potprojekta. Uz to, ova procedura će pomoći u unapređenju društvenog učinka Projekta, pošto su broj i priroda primljenih primedbi pokazatelj načina na koji se Projekat sprovodi, kao i ponašanja zaposlenih i izvođača.

MPNTR će se postarati da u potpunosti informiše osobe pogođene projektom o žalbenom mehanizmu tako što će ih obavestiti o postojanju i ulozi Centralnog pulta, njegovoj funkciji, osobama za kontakt i procedurama za podnošenje žalbi u pogođenim područjima. Informacije o Centralnom pultu biće dostupne:

 

Podnošenje žalbi

 

Procedura podnošenja žalbi je osmišljena tako da bude dostupna, efikasna, jednostavna, razumljiva i bez troškova za podnosioca žalbi. Sve žalbe će se upućivati Centralnom pultu za pružanje povratnih informacija lično, telefonski ili pisanim putem, popunjavanjem obrasca za podnošenje žalbi telefonom na broj 011/3613734, i-mejlom (ecec@mpn.gov.rs), poštom, putem kutije za žalbe koja će biti postavljena na gradilištu ili dostavljenim lično u kancelariju Izvođača na gradilištu i u JUP, u zgradi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Nemanjinoj 22 – 26, 11000 Beograd, Koviljki Vidojević. Obrazac za podnošenje žalbi dat je u Prilogu 2.

Upravljanje žalbama

Čim se žalba pribeleži, uradiće se brza procena kako bi se potvrdila priroda žalbe i odredila njena težina. U roku od tri dana od prijema žalbe, objavljuje se da je slučaj registrovan a podnosiocu žalbe potvrđuje se da je žalba primljena i daju se osnovne informacije o narednom koraku. Sledi istraživanje kako bi se problem sagledao iz perspektive podnosioca žalbe i razumele akcije koje podnosilac žalbe zahteva. Rok za rešavanje žalbe je 14 dana od trenutka obaveštenja podnosioca o prijemu žalbe.

Centralni pult će istražiti slučaj tako što će razmotriti činjenice i okolnosti, razgovarati sa svim uključenim i relevantnim zainteresovanim stranama. Posle istraživanja, u zavisnosti od težine i vrste žalbe, s podnosiocem žalbe razmatra se privremena odluka. Samo u izuzetnim situacijama objavljuje se jednostrano rešenje. Konačan dogovor treba da bude konkretan i blagovremen. Žalba se zatvara kad se potvrdi sprovođenje odluke. Čak i ako se ne postigne sporazum ili se žalba odbaci, važno je dokumentovati rezultate, postupke i napor uložen u rešavanje žalbe pre zatvaranja slučaja.

 

Praćenje žalbi

 

Vodiće se registar žalbi koji će sadržati sve potrebne elemente koji će omogućiti razvrstavanje žalbi prema polu osobe koja ulaže žalbu, kao i prema vrsti žalbe. Svaka žalba uneta u registar će kao minimum sadržati sledeće podatke:

  • opis žalbe,
  • datum potvrde o prijemu žalbe koja se izdaje podnosiocu žalbe,
  • opis preduzetih aktivnosti (istraživanje, korektivne mere), i
  • datum rešavanja i zatvaranja/pružanja povratnih informacija podnosiocu žalbe.

Izveštavanje o odgovorima na žalbe

Uloga Centralnog pulta, osim da odgovara na žalbe, biće da beleži i čuva primljene komentare i žalbe i da održava Centralni registar žalbi, koji administrira Stručnjak za vezu sa zajednicom, kojeg imenuje JUP. Kako bi svi bili upoznati sa ovim alatom i njegovim rezultatima, Centralni pult će kvartalno ažurirati podatke, koji će biti dostupni na zvaničnom sajtu projekta IPVO: www.ecec.mpn.gov.rs. Ažurirani podaci biće razvrstani po polu i vrsti žalbe/pritužbe. U cilju održavanja kontinuiranog dijaloga, organizovaće se kvartalni sastanci s javnošću, na kojima će se raspravljati o rezultatima žalbi uopšte i o izveštajima o primljenim žalbama/pritužbama i informisala zajednica o trenutnim aktivnostima na Projektu.

 

IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

 

Javne rasprave o projektnom rešenju održane su za ovu lokaciju 21.08.2022. godine u prostorijama opštinske uprave. Prisutno je bilo 4 osobe, plus predstavnici Ministarstva. Priusutnima je predstavljena tehnička dokumentacija i objašnjeni rokovi za implementaciju. Zapisnik sa ovih konsultacija nalazi se u prilogu 6 ovog dokumenta.

Cilj javnih konsultacija bilo je predstavljanje projekta od značaja za lokalnu zajednicu, njihovo upoznavanje sa planiranom intervencijom kako bi se ostvarilo uključivanje i aktivno učestvovanje lokalne zajednice. Tokom prezentacije prisutnima su predstvljene osnovne informacije o projektu, planirani izgled objekta, kapacitet kao i planirani rokovi i detalji o dinamici realizacije projekta.

Prezentacija se odvijala u vidu interaktivne diskusije sa članovima lokalne zajednice i zainteresovanim licima. Članovi lokalne zajednice ozrazili su veliko zadovoljstvo zog realizacije ovog projekta, istakli njegov zanačaj i iskazali podršku realizaciji. Članovi lokalne zajednice naveli su da će izgradnja ovog objekta pomoći u rešavanju nedovoljnog kapaciteta u objektima predškolske ustanove u ovom gradu.

Najveći deo pitanja odnosio se na tumačenje projekta, rokove za realizaciju kao i za režim funkcionisanja postojećeg objekta tokom izgradnje. Nakon dobijenih odgovora i tumačenja prisutni su ponovili značaj ovog projekta za lokalnu zajednicu. Prisutni su naročito pohvalili avremen i inovativan izgled kako objekta tako i spoljnog uređenja.

Predstavljanje ovog dokumenta počelo je 18. novembra 2022. godine kada su JUP IPVO i Grad Kragujevac objavili poziv za javnu raspravu upućen javnosti, telima i institucijama zainteresovanim za ovaj dokument. Javnost i ostale zainteresovane strane i institucije pozvane su da učestvuju u procesu javne rasprave o nacrtu ovog dokumenta. Predmetni dokument i poziv za javnu raspravu bili su dostupni putem sledećih kanala:

  • nacrt dokumenta na srpskom jeziku predstavljen je na zvaničnoj internet stranici projekta IPVO https://ecec.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-06-ESMP-Kragujevac-konacna-verzija-sa-izvestajem-sa-javnih-konsultacija-1.pdf
  • nacrt dokumenta na srpskom jeziku predstavljen je na zvaničnoj internet stranici Grada Kragujevca https://arhiva.kragujevac.rs/pruzmi/javni-poziv-na-javne-konsultacije-za-plan-za-upravljanje-zivotnom-sredinom-i-socijalnim-okruzenjem/
  • štampani primerak nacrta dokumenta bio je dostupan u holu GU za razvoj i investicije u Ulici Nikole Pašića 6, 2. sprat u periodu od 7:30 do 15:30
  • poziv za učešće u javnoj raspravi objavljen je na internet stranicama projekta IPVO i Grada Kragujevca

Predstavljanje Plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem završeno je organizovanjem javne rasprave i prezentacijom ovog dokumenta održanom  05. decembra 2022. godine sa početkom u 10 časova u sali 105 u zgradi gradske uprave, Trg slobode 3, Kragujevac.

Javnu raspravu i predstavljanje ovog Plana za upravljanje životnom sredinom i socijalnim okruženjem sproveo  je konsultant  JUP-a za pitanja životne sredine i za socijalna pitanja  kroz  prezentaciju koja je urađenu u programu Powerpoint. Rasprava o sadržaju nacrta ovog Plana bila je usredsređena na potencijalne negativne uticaje kako na životnu sredinu tako i na socijalno okruženje  i na pozitivne uticaje u smislu očekivanih opštih razvojnih ciljeva projekta.

Kontakt osoba ispred JLS kojom se mogu uputiti žalbe:

Dragan Marinković – član Radnog tima za realizaciju projekta IPVO

dmarinkovic@kg.org.rs