PROGRAM LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENO MONTAŽNO DEMONTAŽNIH OBJEKATA KIOSKA NA JAVNOJ POVRŠINI 10.03.2023