OGLAS za zauzeće javne površine za postavljanje bašte tipa ″A″ putem javnog nadmetanja za lokacije u ulici Kralja Petra I, Miloja Pavlovića, Branka Radičevića i Lole Ribara 5.06.2023

Lokacije letnje bašte 5.06.2023.zip

Skice lokacija 5.06.2023.zip