Oglas za zauzeće javne površine za postavljanje pokretnih uređaja za pripremu hrane u Ekstra zoni i Velikom parku putem javnog nadmetanja-III krug 24.05.2024