Zaključak o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje objekata za izvođenje zabavnih programa - luna parka putem javnog nadmetanja 17.04.2024