Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini - Prvi krug od 08.maja 2023.godine

OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U GRADU KRAGUJEVAC.pdf

Saglasnost oglas 1 krug KRAGUJEVAC 2023.pdf