OGLAS za zauzeće javne površine za postavljanje privremeno montažno demontažnih objekata - kioska putem javnog nadmetanja od 03. marta 2023

OGLAS za zauzeće javne površine za postavljanje privremeno montažno demontažnih objekata - kioska putem javnog nadmetanja od 03. marta 2023.pdf

Obaveštenje-o-licitaciji-montažno-demontažni-objekti-sa-tabelom.pdf

Obrazac-prijava za ucesce.doc

Skice lokacija