Oglas za zauzeće javne površine za postavljanje privremeno montažno demontažnih objekata putem javnog nadmetanja II krug 13.04.2023

1.Zaključak Veća.pdf

2.Obrazac-prijava.doc

3.Skice lokacija