JAVNA PREZENTACIJA PROGRAMA LOKACIJA BAŠTI UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA 14.03.2023

Republika Srbija
Grad Kragujevac
Gradska uprava za komunalne poslove
Broj: XXVIII- 335/23
Dana: 14.03.2023. godine
Kragujevac

OBAVEŠTENjE

JAVNA PREZENTACIJA PROGRAMA LOKACIJA BAŠTI UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Obaveštavaju se sva zainteresovana lica da će se javna prezentacija Programa lokacija bašti ugostiteljskih objekata na javnim povšinama, sprovesti, u utorak, 28. marta 2023. godine, u prostorijama grada Kragujevca, sala 105, u vremenskom periodu od 10:00 do 14:00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj prezentaciji.


V.D. NAČELNIKA
Zorica Đorić