Gradska uprava za razvoj i investicije

Objava na Portalu javnih nabavki:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/6441

 • Plan javnih nabavki za 2023. godine
 • Prva izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Druga izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Treća izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Peta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Šesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Sedma izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu  
 • Osma izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Deveta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Deseta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Korekcija (ispravka tehničke greške) desete izmene plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Jedanaesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvanaesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Trinaesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Četrnesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Petnesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Korekcija (ispravka tehničke greške) petnaeste izmene plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Šesnaesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Sedamnesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Osamnaesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Devetnaesta izmena plana nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeseta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeset prva izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeset druga izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeset treća izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeset četvrta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeset peta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeset šesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
 • Dvadeset sedma izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu