Gradska uprava za poslove organa Grada

Objava na portalu javnih nabavki:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/5829 

  • Plan javnih nabavki za 2023.godinu 
  • Prva izmena plana javnih nabaki za 2023.godinu
  • Druga izmena plana javnih nabaki za 2023.godinu
  • Treća izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Peta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Šesta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Sedma izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Osma izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu