Gradska poreska uprava

Objava na Portalu javnih nabavki:

  • Plan javnih nabavki Gradske poreske uprave za 2023.godinu