Lokalni ombudsman

Plan javnih nabavki za 2023.godinu

  • Plan javnih nabavki za 2023.godinu
  • Prva izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Druga izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Treća izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu
  • Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2023. godinu