Gradsko veće

Objava na Portalu javnih nabavki:

 

  • Plan javnih nabavki za 2022.godinu Gradsko veće