Centralizovane javne nabavke

Gradska uprava za finansije i javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke

 

Portal javnih nabavki:

  • Zaključak Gradskog veća o određivanju centralizovanih javnih nabavki za 2024. godinu
  • Izmena Zaključka Gradskog veća o određivanju centralizovanih javnih nabavki za 2024. godinu
  • Plan centralizovanih javnih nabavki za 2024. godinu