Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju

Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju

 

Portal javnih nabavki:

  • Plan javnih nabavki za 2024.godinu
  • Prva izmena plana javnih nabavki za 2024. godinu
  • Druga izmena plana javnih nabavki za 2024. godinu