Gradska uprava za poslove organa grada

Gradska uprava za poslove organa grada

 

Portal javnih nabavki:

  • Plan javnih nabavki za 2024.godinu
  • Prva izmena plana za 2024 godinu
  • Druga izmena plana javnih nabavki za 2024. godinu
  • Treća izmena plana javnih nabavki za 2024. godinu
  • Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2024. godinu  
  • Peta izmena plana javnih nabavki za 2024. godinu
  • Šesta izmena plana javnih nabavki za 2024. godinu