Rani javni uvid traje 15 dana a počinje danom oglašavanja 24.03.2022. godine zaključno sa 7.04.2022. godine u prostorijama Grada Kragujevca, (V sprat). Elaborati će biti objavljeni i na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs