Oglas za zauzeće javne površine za postavljanje uređaja za pripremu hrane u Ekstra zoni i Velikom parku

Sadržaj:

Oglas za zauzeće javne površine za postavljanje uređaja za pripremu hrane u Ekstra zoni i Velikom parku.pdf
Obrazac prijave za postavljanje uređaj za pripremu hrane i dr..doc
Lokacije kokica 1-22 (bez 13 i 14).pdf