Obaveštenje o donetom rešenju o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada "COPPER PROM"

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-155/19
Datum: 21.06.2019. godine
Kragujevac

Obaveštenje o donetom rešenju o oduzimanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada


Služba za zaštitu životne sredine Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam izgradnju i zaštitu životne sredine Grada Kragujevca donela je Rešenje broj XVIII-501-155/19 od 20.06.2019. godine, kojim se oduzima dozvola registarskog broja 042 koju je ova služba izdala Rešenjem broj XVIII-501-274/16 od 03.10.2016. godine, operateru Saša Obadović PR samostalna radnja za prikupljanje sekundarnih sirovina "COPPER PROM", na lokaciji poslovne jedinice u ulici Oktobarskih žrtava 2A, na katastarskoj parceli 13393 KO Kragujevac 3, na teritoriji grada Kragujevca, zato što ne ispunjava uslove propisane Rešenjem o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli 13393 KO Kragujevac 3, broj XVIII-501-274/16 od 03.10.2016. godine.

Donetim rešenjem zabranjen je operateru Saša Obadović PR samostalna radnja za prikupljanje sekundarnih sirovina "COPPER PROM", prijem otpada u postrojenju na lokaciji poslovne jedinice u ulici Oktobarskih žrtava 2A, na katastarskoj parceli 13393 KO Kragujevac 3, na teritoriji grada Kragujevca. Istim rešenjem utvrđena obaveza da primeni mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku aktivnosti upravljanja otpadom u postrojenju, u skladu sa izdatom dozvolom, odnosno u skladu sa zakonom.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon).

Šef Službe
Mr Dragan Marinković