"Beki-M. Centar" podnet zahtev o izuzimanju od pribavljanja dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine
Služba za zaštitu životne sredine
Broj: XVIII-501-227/19
Datum: 02.07.2019. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09 i 88/10 i 14/16), Služba za zaštitu životne sredine

OBAVEŠTAVA


Javnost i zainteresovane organe i organizacije da se operater „Beki-M. Centar“ (iz Kragujevca, ul. Marka Čabrića br. 7) obratio zahtevom ovoj Upravi za izdavanje Rešenja o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog otpada u ulici Marka Čabrića br. 7 u Kragujevcu, na katastarskoj parceli broj 13619 KO Kragujevac 3, na teritoriji grada Kragujevca.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br. 326, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati zaključno sa 12.07.2019. godine.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs  dana 02.07.2019. godine.

Službeno lice
Dragana Novaković