"Coper trade doo Čačak"-podnet zahtev za dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANjE, URBANIZAM, IZGRADNjU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Odeljenje za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Služba za zaštitu životne sredine

Broj: XVIII-501-310/19

Datum: 15.07.2019. godine

K R A G U J E V A C

 

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09 i 88/10 i 14/16), Služba za zaštitu životne sredine

 

 

O B A V E Š T A V A

 

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da se operater "Coper trade doo Čačak" (Trnava bb, Čačak) obratio zahtevom ovoj Upravi za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji poslovne jedinice u ulici  Skladišni centar broj 2, na katastarskoj parceli broj 1515 KO Kragujevac 1, na teritoriji grada Kragujevca.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Služba za zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br. 326, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati zaključno sa 30.07.2019. godine.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs   dana 15.07.2019.godine.

 

 

 Službeno lice


                                                                                                                                             Dragana Novaković