JKP ''Šumadija''-Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpadaREPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I POSLOVE SA GRAĐANIMA

Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine

Broj: XXV-02-501-201/20

Datum: 09.09.2020. godine

K R A G U J E V A C

 

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br.  36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon), Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine

 

   O B A V E Š T A V A


 

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater JKP ''Šumadija'' Kragujevac, podnelo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

Uz zahtev, priložena je sledeća dokumentacija:

Izvod o registraciji privrednog subjekta;

zahtev za izdavanje dozvole;

kopije saobraćajnih dozvola;

potvrdu o uplati Republičke administrativne takste.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 8 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke, i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, Trg Slobode br.3, kancelarija br.405a, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30  do 15,30  sati.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 09.09.2020.godine.

 

                                 Službeno lice


Dragana Novaković