"MARCO TRANS CARGO" d.o.o. - Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalno ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-231/21
Datum: 18.08.2021. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon), Odeljenje za zaštitu životne sredine


OBAVEŠTAVA


Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater "MARCO TRANS CARGO" d.o.o. d.o.o Beograd, Ogranak izgradnja Kragujevac, Save Kovačevića b.b. podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.
Uz zahtev, priložena je sledeća dokumentacija:

  • Izvod o registraciji privrednog subjekta;

  • licenca za javni prevoz tereta;

  • kopije očitanih saobraćajnih dozvola;

  • potvrdu o uplati Republičke administrativne takste.


Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 8 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera može se izvršiti u Gradskoj uprava za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića br. 6, kancelarija br. 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 18.08.2021.godine.

NAČELNIK ODELjENjA
Dragan Marinković