“MARCO TRANS CARGO” d.o.o. – izdavanje dozvole za za sakupljanje i transport neopasnog otpada

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životne sredine
Broj: XXIV-02-501-231/21
Datum: 01. novembar 2021. godine
KRAGUJEVAC

Obaveštenje o izdavanju rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada


Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera – "PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE MARKO TRANS CARGO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), OGRANAK IZGRADNJA KARAGUJEVAC'' ulica Save Kovačevića bb, Kragujevac izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Kragujevca.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-231/21 od 10. septembra 2021. godine, kojim se operateru - "PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE MARKO TRANS CARGO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), OGRANAK IZGRADNJA KARAGUJEVAC'', izdaje rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića br. 6, kancelarija br. 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr.zakon).

Službeno lice
Dragan Marinković